Doğru Can Yeleği Nasıl Olmalıdır | Mesica Can Yeleği ve Can Yeleği Aksesuarları

Gemilerde Güvenliğin Bel Kemiği: Can Yelekleri

Tehlike anlarında güvenliği sağlayan can yeleği tasarımlarında belli başlı noktalar önem kazanır. Güvenli bir can yeleği performansı için gerekli standartların tutturulması gerekir.

Şişme can yelekleri birbirinden bağımsız iki hava bölmesi barındırmalıdır.

Otomatik şişme can yeleklerinde, oto-şişirme mekanizmasında bir problem oluşması ihtimaline karşı manuel hava girişi sağlayacak bir şişirme mekanizması bulunmalıdır.

Can yeleğinin üretildiği materyal, kaza sırasında, ateşe maruz kalması durumunda en az 2 sn boyunca yanma ya da erime göstermemelidir.

Güvenli bir can yeleği kullanımı için, ürünün üzerinde taşıyabileceği yük ve kullanıcının boyu hakkında bilgi yer almalıdır.

Yeleğin bir dakikada yardım almadan giyilebilir pratikte olması, ihtiyaç anında hızlı hareket edebilmek adına önemlidir.

Can yeleği ile suya atlamanız gerektiğinde, eğer 4 metreden fazla yükseklikten atlıyorsanız can yeleğinizi tutarak, 1 ile 4 metre arasından suya atlamanız gerekiyorsa ellerinizi başınızın üzerinde tutarak atlamalısınız.

Can yeleği materyali, yüzdürücü özelliğini tuzlu suda geçen 24 saat boyunca maksimum %5 kaybedebilir.

Yeleklerin üzerinde kolaylıkla görünmenizi sağlayacak reflektör bantlar yer almalıdır. Bu bantların yapısının da Solas standartlarına uyumlu, tuzlu su ile uzun saatler temas halinde yapışkan özelliğini kaybetmeyecek nitelikte olması önemlidir.

Can yeleklerinde can yeleği üzerine güvenle bağlanmış, can yeleği ışığı ve can yeleği düdüğü bulundurulması zorunludur. Bu aksesuarlar kaza anında görsel ve işitsel uyarı vererek yerinizin daha kolay tespit edilmesini sağlar.

Can yeleği tasarımlarının olası bir bilinç kaybı durumunda kullanıcının ağzını tatlı suda en az 12 cm uzakta tutabilecek özellikte olmalıdır.

Tehlike anında yeleklerin bilinci kapalı kazazedeyi 5 saniye içerisinde yüz üstü durumdan, sırt üstü ve ağzı yukarıda olacak şekilde çevirmesi beklenir.

Gemide bulunan her yolcu ve personel için bir can yeleği bulundurma zorunluluğu vardır. Köprüde, makine kontrol odasında ve vardiya mahallerinde de yedek can yelekleri bulundurulmalıdır.

Gemide can yeleklerinin bulunduğu mahaller emo sign ile gösterilmelidir

Gemide bulunan kişi sayısının en azından %10 ’u oranında çocuk can yelekleri bulunmalıdır. Çocuk yeleklerinin bulunduğu alanlara da çocukların kullanımına uygun olduğuna dair emo sign bulunmalıdır. Gemilerde yeleklerin konuşlandığı noktalar safety plan içinde yer almalıdır.